Акценти

ЕК ни съди за лош въздух

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, тъй като страната не е осигурила цялостно изпълнение на решението на Съда от 5 април 2017 г. — в него беше констатирано, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния въздух , съобщиха от ЕК. По-конкретно в страната систематично и постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици ( ПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишаванията е възможно най-кратък. Тъй като искът се предявява във връзка с неспазване на предишно решение на Съда, той може да породи финансови санкции както за времето, изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение. За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и приложи редица мерки. Представените от нея данни, които обхващат периода...

Новини

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, тъй като страната не е осигурила цялостно

Разкрития

       Кметът Любо Джоба отново се прочу - неговият Шумен, който няма и 100 000 души население, се чисти

Врагове на природата

Пътеките за туристи в природен парк Рила вече са готови и напълно асфалтирани, потвърдиха туристи. Те публикуваха

Приятели: слава бг | 19min |