Спасяването на вековните дървета събра отново софиянци

Свързани новини

11.02.2013 11:44 11323 | Прочетена (45165)

Казусът с вековните дървета, за който 19 минути вече писа ще бъде гледан отново в комисията по околна среда във вторник от 11, 00 ч. По същото време, недоволните столичани свикват втори митинг около дърветата за да ги защитят. На 3 февруари столичани се обединиха в социалната мрежа facebook и предпазиха с телата си 200-годишния чинар, който е на територията на строежа на нов хипермаркет в столичния квартал Овча Купел. Около 100 души направиха жива верига около дървото. Кметът на район Витоша Стойко Дуков спря сечта на дървета в района и разпореди тройна експертиза. Тя трябва да потвърди възрастта и вида на това и още три дървета. Кметът обеща наказание за еколога на общината, издал разрешение за сеч. Проверката показва, че в близост до чинара има и още две вековни дървета - явори на 150-180 г. Според районния кмет разрешителното за строеж е окончателен административен акт и може да бъде отменено само със съдебно решение. В същото време според природозащитниците собствениците на парцела са назначили охрана на обекта за да няма подобни своеволия и протести от страна на обществото. Те са решили да оставят чинара, но да изсекат другите дървета. “Всички приказки, че чинара ще бъде запазен излиза че са имали за цел да отклонят вниманието ни от другите две вековни дървета в границите на имота.” заявяват протестиращите.

Владислав Христов 

Facebook Сподели във facebook.com

Коментари

 • 751 laurenwy4
  17.07.2018 13:22

  My unruffled protrude: http://ronda.w.telrock.org

 • 750 DarrellMum
  16.07.2018 15:51

  Get uр tо $ 20,000 рer daу with оur prоgrаm. Wе аre a teаm оf еxpеrienсed programmers, worked mоrе thаn 14 months on this progrаm and nоw еverything is ready and evеrything works pеrfесtly. Thе PaуРаl sуstеm is vеrу vulnerablе, instеаd of notifуing the dеvelореrs оf РаyРаl abоut this vulnerability, we tооk advаntage of it. We activelу use оur рrоgrаm for реrsonаl еnriсhmеnt, to show hugе amоunts of mоney on оur ассounts, we will not. you will nоt bеlievе until уоu try and as it is not in our intеrest to prоvе tо уou that somеthing is in yours. When wе realizеd that this vulnerаbility cаn bе usеd massivеlу withоut cоnsеquenсes, we deсided tо help the rеst оf thе pеоplе. Wе decided nоt to inflatе the рricе оf this gold prоgram аnd рut a vеrу lоw рriсе tag, оnly $ 550. In оrdеr for this prоgrаm to be аvаilablе tо a lаrge numbеr of peорle. All the dеtаils on оur blоg: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F690387817853172742%2F&ei=CD7cUqu2Caiw0QXT0ICwCA&usg=AFQjCNGBi8MuhWqOLPfQKtRD-beI4oGUqA&sig2=YGInYAAT1EmTwrH9hnXg0Q&bvm=bv.59568121,d.Yms

 • 749 scottwn16
  14.07.2018 17:54

  Rejuvenated web project: http://angelita.w.telrock.org

 • 748 jeromevd1
  13.07.2018 00:00

  Modern web work: http://rosalinda.web.telrock.net

 • 747 shannaeo11
  12.07.2018 05:38

  My creative website: http://heather.web1.telrock.net

Виж всички
назад
01|151
econews.bg си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.






Приятели: слава бг | 19min |